Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial

Vissa läkemedel kan vara förknippade med utbildningsmaterial riktade till läkare och/eller patienter eller deras vårdare. Avsikten med dessa material är att främja en tryggt användningssätt för ifrågavarande läkemedel. Läkemedelsbolagen framställer materialen och läkemedelsmyndigheterna granskar och godkänner innehållet i dem. Nedan finns länkar till utbildningsmaterial godkänt av Läkemedelsverket för Avansor Pharmas produkter.

Utbildningsmaterial godkänt av FIMEA hittar du här.

Tryckt material kan beställas från innehavaren av försäljningstillståndet genom kontaktformuläret på nätsidan.

Utbildningsmaterial

Lenalidomid Avansor

Patientkort

Patientbroschyr

Formulär vid graviditet

Information till sjukvårdspersonal

Checklista för rådgivning