Anmälan om biverkning

Med detta formulär kan du anmäla biverkningar med anknytning till Avansor Pharmas
läkemedel. Du kan göra anmälan själv eller någon annan kan göra det på dina vägnar. Anmälan kan även göras med E-post till info@avansorpharma.fi

* Vi samlar och bearbetar de personuppgifter du lämnar i samband med anmälan om biverkningar, i syfte att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser. För närmare uppgifter se vårt integritetsmeddelande.