Anmälan om biverkning

Med detta formulär kan du anmäla biverkningar med anknytning till Avansor Pharmas
lääkkeeseen liittyen täytä alla oleva lomake tai ota meihin yhteyttä sähköpostilla safety@avansorpharma.fi

* Vi samlar och bearbetar de personuppgifter du lämnar i samband med anmälan om biverkningar, i syfte att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser. För närmare uppgifter se vårt integritetsmeddelande.