Koulutusmateriaalit

Tietoa koulutusmateriaaleista

Tiettyihin lääkevalmisteisiin voi liittyä lääkäreille ja/tai potilaille tai heidän hoitajilleen suunnattuja koulutusmateriaaleja. Koulutusmateriaalien tarkoitus on opastaa kyseisten lääkkeiden turvalliseen käyttöön. Lääkeyhtiö laatii materiaalit ja lääkeviranomaiset tarkistaa ja hyväksyy niiden sisällön. Alla on linkkejä Avansor Pharma Oy:n valmisteiden Fimean hyväksymiin koulutusmateriaaleihin.

Tulostettua materiaalia voi tilata myyntiluvan haltijalta yhteydenottolomakkeella.

Enoxaparin Becat injektio-ohje

Katso video

Suomenkieliset koulutusmateriaalit

Lenalidomid Avansor

Potilaskortti

Potilasesite

Ilmoituslomake raskaudesta

Tietoa Terveydenhuollon henkilöstölle

Tarkistusluettelo neuvontaa varten

Svenskspråkigt utbildningsmaterial

Lenalidomid Avansor

Patientintkort

Patientinformation