ETT FINSKT LÄKEMEDELSBOLAG

Utbildningsmaterial

Vissa läkemedel kan vara förknippade med utbildningsmaterial riktade till läkare och/eller patienter eller deras vårdare. Avsikten med dessa material är att främja en tryggt användningssätt för ifrågavarande läkemedel. Läkemedelsbolagen framställer materialen och läkemedelsmyndigheterna granskar och godkänner innehållet i dem. Nedan finns länkar till utbildningsmaterial godkänt av Läkemedelsverket för Avansor Pharmas produkter.


Tryckt material kan beställas från innehavaren av försäljningstillståndet från nedan nämnda adresser.


Utbildningsmaterial godkänt av FIMEA hittar du här.

Lenalidomid Avansor

Patientkort
Patientbrochyr
Formulär vid graviditet
Information till sjukvardspersonal
Checklista för rådgivning