ETT FINSKT LÄKEMEDELSBOLAG

ASTMA OCH ALLERGOLOGI

 • Astecon (montelukast)
  Astma

  Styrkor och förpackningsstorlekar:  10 mg (28, 98 tabl) LÄS MERA

 • Nocedan (levocetirizin)
  Säsongbunden och året runt förekommande allergisk snuva, nässelutslag

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 5 mg (28, 100 tabl.) LÄS MERA

INFEKTIONSSJUKDOMAR

 • Zolic (linezolid)
  Lunginflammation, komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 600 mg (10 tabl.) LÄS MERA

NEUROLOGI

 • Adaxor (memantin)
  Alzheimers sjukdom

  Styrkor och förpackningsstorlekar: Startföpackning 5/10/15/20 mg
  (7+7+7+7 tabl.)
  10 mg (28, 98 tabl.)
  20 mg (28, 98 tabl.)
  LÄS MERA

 • Frovaptan (frovatriptan)
  Migren

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 2,5 mg (6 tabl.) LÄS MERA

 • Rasabon (rasagilin)
  Parkinsons sjukdom

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 1 mg (112 tabl.) LÄS MERA

NEFROLOGI

 • Sevelamer Avansor (sevelamerkarbonat)
  Behandling av hyperfosfatemi

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 800 mg (180 tabl.) LÄS MERA

 • Sinafex (cinacalcet)
  Överfunktion av bisköldkörteln, bisköldkörtelcancer

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 30 mg (28 tabl.)
  60 mg (28 tabl.)
  90 mg (28 tabl.)
  LÄS MERA

ONKOLOGI

 • Anazol (anastrozol)
  Bröstcancer

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 1 mg (90 tabl.) LÄS MERA

 • Bendamustine Avansor (bendamustin)
  Leukemi, lymfom, multipelt myelom

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 2,5 mg/ml (25 mg, 100 mg) LÄS MERA

 • Letrolan (letrozol)
  Bröstcancer

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 2,5 mg (90 tabl.) LÄS MERA

 • Xemestan (exsemestan)
  Bröstcancer

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 25 mg (100 tabl.) LÄS MERA

 • Bicavan (bikalutamid)
  Prostata cancer

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 50 mg (90 tabl.)
  LÄS MERA
  150 mg (90 tabl.)
  LÄS MERA

 • Clastec (ibandronatsyra)
  Förebyggande av benbrott vid bröstcancer

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 50 mg (28, 84 tabl.) LÄS MERA

 • Anagrelid Avansor (anagrelid)
  Essentiell trombocytemi

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 0,5 mg (100 kaps.) LÄS MERA

 • Kytril (granisetron)
  Medel mot illamående

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 1 mg (10 tabl.)
  2 mg (5 tabl.)
  LÄS MERA

 • Everolimus Avansor (everolimus)
  Tumörer från magsäck eller tarm

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 5 mg (30 tabl.)
  10 mg (30 tabl.)
  LÄS MERA

 • Gefitinib Avansor (gefitinib)
  Lungcancer

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 250 mg (30 tabl.) LÄS MERA

PSYKIATRI

 • Aripiprazole Avansor (aripiprazol)
  Schizofreni, bipolär sjukdom

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 15 mg (56 tabl.)
  30 mg (56 tabl.)
  LÄS MERA

ORTOPEDI

 • Chondroitin Sulphate Rovi (kondroitinsulfat)
  Artros

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 400 mg (60 kaps.) LÄS MERA

 • Clastec (ibandronatsyra)
  Osteoporos

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 150 mg (3 tabl.) LÄS MERA

UROLOGI

 • Bicavan (bikalutamid)
  Prostata cancer

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 50 mg (90 tabl.)
  LÄS MERA
  150 mg (90 tabl.)
  LÄS MERA

 • Tamictor (I Finland) (tamsulosin)
  Godartad förstoring av prostata

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 0,4 mg
  (30, 90 kapsel med modifierad frisättning)
  LÄS MERA

 • Tamicten (I Sverige) (tamsulosin)
  Godartad förstoring av prostata

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 0,4 mg
  (30, 90 kapsel med modifierad frisättning)
  LÄS MERA

 • Promictan (tamsulosin)
  Godartad förstoring av prostata

  Styrkor och förpackningsstorlekar: 0,4 mg (30, 90 depottabl.) LÄS MERA

BLODSJUKDOMAR

 • Enoxaparin Becat (enoxaparin)
  Förebyggande och behandling av blodproppar

  Styrkor och förpackningsstorlekar:  20 mg (10 förfyllda sprutor)
  40 mg (10 och 50 förfyllda sprutor)
  60 mg (10 förfyllda sprutor)
  80 mg (10 förfyllda sprutor)
  100 mg (10 förfyllda sprutor)
  LÄS MERA

data/media/pages/A_pillerit.png