ETT FINSKT LÄKEMEDELSBOLAG

 • Läkemedel
  Vi utvecklar kontinuerligt vårt produkturval för att tillgodose de finska patienternas behov

 • Kontakta oss
  Du kan lämna oss besked med bifogade formulär. Ifall Du önskar kontaktar vi Dig gärna.

 • Hitta oss
  AVANSOR PHARMA OY
  Teknikvägen 14
  02150 Esbo
  Tel. (09) 25 66 881
  Fax (09) 25 66 880
  info at avansorpharma dot fi