ETT FINSKT LÄKEMEDELSBOLAG

 • Läkemedel
  Vi strävar till att kontinuerligt förnya och utveckla vårt produktsortiment för patienternas olika och föränderliga behov.

 • Kontakta oss
  Du kan lämna oss besked med bifogade formulär. Ifall Du önskar kontaktar vi Dig gärna.

 • Anmälan av
  biverkningar

  Anmäl en misstänkt biverkning med vidstående formulär